Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων προς απόσπαση στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), στις Ανακοινώσεις.

 

 
 


  

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Σχολείου

 


Δράσεις και εκδηλώσεις


Γιορτή λήξης των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών


Ανακοινώσεις
Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων προς απόσπαση στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)

 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησής τους, μέχρι την Δευτέρα 02.07.2018

 

  

 

 

     

     

EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ                                                                  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                        

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Ταχ. Δ/νση : Μαρασλή 4                  

Τ.Κ. – Πόλη : 10676 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνα : 210 7210832, 210 7222963

Email: : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

                                                                 

                               19/06/2018

 

                   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386  (Φ.Ε.Κ. 83/Α/11.5.2016) ρυθμίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία τα οποία καθορίζονταιμε την αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (Φ.Ε.Κ. 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Ειδικότερα τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ορίζονται και μοριοδοτούνται ως εξής:

«Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία

στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία

 

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 75

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1      Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

 

Α.

Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ)

  • § 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

9

B.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

  • § 4 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
  • § 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος.

5

Γ.

Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης

  • § 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
  • § 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

2

 

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων

16

1.2

Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

 

Α.

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)

  • § 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α’ γλώσσα.
  • § 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α’ γλώσσα.
  • § 1 μόριο για τη Β’ ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

3

Β.

Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των  ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)

  • § 1 μόριo για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β’ επιπέδου).
  • § 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α’ επιπέδου).

 

(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος).

 

1

 

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων

4

1.3      Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)

Α.

Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα).

2

Β.

Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση).

3

Γ.

Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5  μόριο για κάθε εισήγηση).

3

Δ.

Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και  στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως  Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν).

3

 

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων

11

 

2.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

 

2.1

Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

 

 Α.  

Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για κάθε πρόγραμμα).

1

Β.

Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5  μόριο ανά έργο/πρόγραμμα).

2

Γ.

Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ).

 

2

 

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων

5

 

 

2.2 Διδακτική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (μέχρι 4 μόρια) (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από τον νόμο 3966/11)

                                                                                                 Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων        4                                                                                                                          

  

 

 

Για τις ειδικότητες ΠΕ8 (Καλλιτεχνικών μαθημάτων) και ΠΕ16 (Μουσικής) συνεκτιμώνται η παραγωγή έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες.

  

                                          

 

       

2.3        Διδακτική επάρκεια και παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο (μέχρι 35 μόρια)

Στο φάκελο – portfolio που θα υποβάλει ο υποψήφιος με τεκμήρια για την μοριοδότησή του στα παραπάνω πεδία  καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:

Α.      Συμμετοχή σε καινοτόμες  διδακτικές  πρακτικές όπως διαθεματικές δράσεις, projects,

          χρήση των ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, κλπ.  (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε

          δράση).

Β.       Συμμετοχή σε καινοτόμες δημιουργικές δράσεις όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά

          προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, δημιουργία ομίλων, δράσεις μεταξύ

          σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων κλπ (μέχρι 7  μόρια, 1 μόριο για κάθε

          δράση).

Γ.       Συμμετοχή ή οργάνωση έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (μέχρι 5

          μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Δ.      Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (μέχρι 5  μόρια, 1

          μόριο για κάθε δράση).

Ε.      Οργάνωση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών

         (μέχρι 5 μόρια, 1  μόριο για κάθε δράση).

ΣΤ.    Οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

         (μέχρι 6 μόρια).

 

 

 

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων

35»

 

 

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), ως αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Π.& Π.Σ., σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι πέντε προτιμήσεις σε  Π.&Π.Σ. που υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου τους και μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εφ’ όσον  έχουν διδακτική προϋπηρεσία τέσσερα έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα e-IEP του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι Παρασκευή 22-6-2018 ώρα 14.00.  Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία θα φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.

Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία με βάση την μοριοδότηση των κριτηρίων της ανωτέρω Υ.Α. Για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και των δικαιολογητικών του , παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν την ταξινόμηση ανά κριτήριο, όπως αυτή αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση και να αναρτηθούν στην ίδια παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση σε μορφή PDF με μέγεθος έως 3 MB/ δικαιολογητικό.

Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων θα προχωρήσουν στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών μέχρι  την Τρίτη 26/6/2018 ώρα 14.00.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα ανακοινώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που έχουν καταρτίσει τα ΕΠ.Ε.Σ., στην ιστοσελίδα της. 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησής τους, μέχρι την  Πέμπτη 28.6.2018.

Τo ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησης θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς  για την εξέταση των ενστάσεών τους και παράλληλα θα ενημερώσει τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την τελική διαμόρφωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις για το σχολικό έτος 2018-2019 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα επιλεγούν, θα διατεθούν σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό  Σχολείο, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. 

ΕΠΕΣ Μαρασλείου

 


 

Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στην Α'Δημοτικού 2018-2019

Οι εγγραφές των κληρωθέντων μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 
1ο 12/θέσιο: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12:00' π.μ.  έως τις 15:00' μ.μ. στο γραφείο της διεύθυνσης. 
3/θέσιο: 4, 6 και 11 Ιουνίου από τις 12:30' π.μ. έως τις 14:30', στο γραφείο της διεύθυνσης του 3/θεσίου.
1/θέσιο: για εγγραφές επικοινωνήστε με  την κ. Παντοπούλου στο τηλ. 210 7217065. 
 
Δικαιολογητικά εγγραφής:
 
α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση: το έντυπο θα χορηγηθεί από το σχολείο. 

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από     τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) 


 

Κληρωθέντες μαθητές για το 1ο 12/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

Κληρωθέντες μαθητές για το 3/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

Κληρωθέντες μαθητές για το 1/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

 

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που μας τίμησαν με το ενδιαφέρον τους και την προτίμησή τους.

 

ΕΠΕΣ Μαρασλείου

 


Ενημέρωση γονέων 

30/05/2018

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της επίδοσης ελέγχων και της ενημέρωσης της 15ης Ιουνίου 2018, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις του μήνα, την 1 Ιουνίου 2018 και στις 6 Ιουνίου 2018.

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής 


Διαδικασία κλήρωσης

Η κλήρωση για την επιλογή των μαθητών/τριών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου (1ο 12/θέσιο, 3/θέσιο και 1/θέσιο) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, στις 12:15 μ.μ. στο οικείο διδακτήριο και συγκεκριμένα στο χώρο του Γυμναστηρίου. Η είσοδος  θα πραγματοποιείται από  Μαρασλή 4 (καγκελόπορτα), από 12:00 έως 12:15.

 


Εκδήλωση του Ομίλου Χορωδίας με τίτλο  "Μουσικοί Πειραματισμοί - Καλλιτεχνικά αποτυπώματα"

Στο πλαίσιο συνεργασίας Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της Αττικής με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.  σας προσκαλούμε στην εκδήλωση  με θέμα: «Μουσικοί πειραματισμοί – καλλιτεχνικά αποτυπώματα». Διαβάστε περισσότερα...


Προγραμματισμός δράσεων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

Αγαπητοί γονείς, σας κοινοποιώ προς ενημέρωσή σας, τον προγραμματισμό των δράσεών μας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαι στη διάθεσή σας. 

 


 Σημαντική ανακοίνωση για τους γονείς της ΣΤ´τάξης

Αγαπητοί γονείς,

Σας υπενθυμίζουμε ότι όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ που είναι αναρτημένο κα στην ιστοσελίδα μας:

 “Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.”

Για το σκοπό αυτό, αφού επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα https://www.iep.edu.gr/pps/ επιλέγετε το πεδίο "αίτηση" και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Για οποιαδήποτε διεκρίνιση είμαι στη διάθεσή σας.

 Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

        Διευθυντής 


 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση  που καθορίζει τις διαδικασίες  εισαγωγής των μαθητών/τριών   στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  (ΤΕΥΧΟΣ Β', ΦΕΚ 810/2018) 

https://www.iep.edu.gr/pps/   (Για περισσότερες πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία)

Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε περισσότερα....


Δράση "Η τσάντα στο σχολείο"

Σε εφαρμογή της εγκύκλιου Φ.7/219218 /Δ1 της 13-12-2017 του Υ.Π.Ε.Θ. και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της 24.01.2018, θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας  η δράση « Η τσάντα στο σχολείο» τις εξής Παρασκευές: 16 Φεβρουαρίου 2018, 16 Μαρτίου 2018, 25 Μαΐου 2018. Διαβάστε περισσότερα...


Έγκριση  αιτήματος για την προμήθεια δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων και ενός σταθερού υπολογιστή.

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε, στις 15:30 μ.μ., και έχοντας ως θέμα συζήτησης την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για κάλυψη των αναγκών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)... Διαβάστε περισσότερα...


Σημαντική ανακοίνωση για τους γονείς της ΣΤ´τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα 29.01.2018 και ώρα 13:00', οι γονείς των παιδιών της ΣΤ' τάξης που δεν  επιθυμούν το παιδί τους να συνεχίσει τη φοίτησή του στο διασυνδεμένο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, να δηλώσουν με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το σχολείο που επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί τους κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Διαβάστε περισσότερα...


 

 


 

Συνεργασίες και συμμετοχές σε προγράμματα


    

        

    

   


 

 Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαβάστε Γενικά για το σχολείο μας...

Διεύθυνση: Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα

Τηλ.: 2107210835
Fax : 2107210835
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παλαιά ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/2dimmara/

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: http://depps.minedu.gov.gr/