Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Σχολείου

 


 

Πειραματικά Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

(Μαράσλειο)

 

Αθήνα, 20.03.2018 

 

Την Παρασκευή 23.03.2018, στα σχολεία μας δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, λόγω του εορτασμού της επετείου, της 25ης Μαρτίου 1821. Tην ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί γιορτή που θα ξεκινήσει στις 9:00 π.μ. Οι μαθητές/μαθήτριες θα αποχωρήσουν μετά τη γιορτή στις 10:30 π.μ.

 

Από τη Διεύθυνση

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 14.03.2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου και ώρα 5:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνάντηση του 2ου τριμήνου όπου θα επιδοθούν και οι έλεγχοι προόδου των μαθητών.

Από τη Διεύθυνση

 

  


 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση  που καθορίζει τις διαδικασίες  εισαγωγής των μαθητών/τριών   στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  (ΤΕΥΧΟΣ Β', ΦΕΚ 810/2018)

 

Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

 

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

  

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

 

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

 

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

 

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού.

Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε- ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/ ες ή δίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδε- δεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο, ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή δίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη  κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δημοτικού και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου.

Την τυπική εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασιστικό όργανο του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού) ή του σχολείου στο οποίο υπάγεται το Δημοτικό.

 

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώσεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι 21-12-2018,καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών αντίστοιχα.

 

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει την 21η Δεκεμβρίου 2018. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.

 

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως 21-12-2018.

Πειραματικά Γυμνάσια

Γ. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Δημοτικού που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Δημοτικού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ  https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

 

Καλή επιτυχία! Smile

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2018

Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη άμεσα  στο αίτημα του σχολείου μας,  μάς παρείχε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές) και έπιπλα γραφείου (ερμάρια και καθίσματα εργασίας). Θέλω, από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της τράπεζας για την κίνηση αυτή, η οποία στηρίζει και βοηθάει τους μαθητές /τριες του σχολείου μας καθώς και το σύλλογο διδασκόντων, να αντιμετωπίσουμε μέρος των αναγκών της σχολικής μας μονάδας.

 

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

         Διευθυντής

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι οι συναντήσεις με τους γονείς της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018 και της Τετάρτης 7 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επίσης, η ημερομηνία της ενημερωτικής συνάντηση για το  Β΄ Τρίμηνο θα ανακοινωθεί σύντομα και προγραμματίζεται για το Β' 15/ήμερο του Μαρτίου.

Από τη Διεύθυνση

 


 

Πειραματικά Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

(Μαράσλειο)

Αθήνα, 14.02.2018 

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες με τις αποκριάτικες στολές τους τις 2 τελευταίες διδακτικές ώρες (11:30’ – 13:15’)θα γιορτάσουμε την Αποκριά, στην αυλή του σχολείου με παραδοσιακό γαϊτανάκι, χορούς και τραγούδια!  Για να είναι όμως αυτή η μέρα για όλους χαρούμενη παρακαλώ να μην επιτρέψετε στα παιδιά να έχουν μαζί τους εξαρτήματα στολής που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα (ραβδιά, σπαθιά κλπ.) ούτε αφρούς και χαρτοπόλεμο.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμβολή του και σας ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή!

Από τη Διεύθυνση

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σε εφαρμογή της εγκύκλιου Φ.7/219218 /Δ1 της 13-12-2017 του Υ.Π.Ε.Θ. και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της 24.01.2018, θα εφαρμοστεί στο σχολείο μας  η δράση « Η τσάντα στο σχολείο» τις εξής Παρασκευές:

 

16 Φεβρουαρίου 2018

16 Μαρτίου 2018

25 Μαΐου 2018

Τους μήνες Απρίλιο και Ιούνιο δεν θα πραγματοποιηθεί η δράση λόγω των διακοπών του Πάσχα και της λήξης του σχολικού έτους, αντίστοιχα.

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ώστε την προηγούμενη ημέρα της δράσης να ελέγξετε τις τσάντες των παιδιών ώστε να μην περιέχουν προσωπικά είδη ή αντικείμενα που είτε είναι πολύτιμα (π.χ. ηλεκτρονικά είδη) είτε τα παιδιά θα τα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

  

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

          Διευθυντής 

  


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων, που πραγματοποιήθηκε, στις 15:30 μ.μ., και έχοντας ως θέμα συζήτησης την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για κάλυψη των αναγκών των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο),  και κατόπιν πρόσκλησης που γνωστοποιήθηκε στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, Διευθυντή του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), να παραστεί και να στηρίξει το αίτημα που είχε καταθέσει με έγγραφό του στην κ. Μάρθα Φλωράτου, Πρόεδρο της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του αιτήματος και συγκεκριμένα η προμήθεια δύο (2) καινούργιων φωτοτυπικών μηχανημάτων και ενός (1) σταθερού υπολογιστή.

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Διευθυντής τους σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν την κ. Μάρθα Φλωράτου, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και τα μέλη της Επιτροπής για την στήριξη και άμεση έγκριση του αιτήματος, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.  

Από τη Διεύθυνση


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

30 Ιανουαρίου 2108

Σας γνωρίζουμε  ότι η ενημέρωση των γονέων για το μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 τις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί.

Από τη Διεύθυνση

 

 

 

Αλλαγές:

 

Δήμητρα Τσολακίδου 

 

 

Γεωργιάδης Γεώργιος

 

Αγγλικά

 

 

Γαλλικά

Παρασκευή, 6η ώρα

 

Τετάρτη, 3η και 5η ώρα

Γραφείο  Εκπαιδευτικών

Γραφείο 

Εκπαιδευτικών

 

Μάρω Μαυρομμάτη - Καλλία

ΣΤ' 1

Παρασκευή, 4ηώρα

Αίθουσα ΣΤ1'


 

 

 


 

 

 

Πειραματικά Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

(Μαράσλειο)

Αθήνα, 26.01.2018 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη Δευτέρα 29.01.2018 και ώρα 13:00', οι γονείς των παιδιών της ΣΤ' τάξης που δεν  επιθυμούν το παιδί τους να συνεχίσει τη φοίτησή του στο διασυνδεμένο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, να δηλώσουν με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το σχολείο που επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί τους κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Τη Δευτέρα, επίσης θα αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση την οποία πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς των παραπάνω  μαθητών. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Από τη Διεύθυνση                

 

 

 

 

 

 

 


 

Πειραματικά Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών

(Μαράσλειο)

 

Αθήνα, 26.01.2018  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τρίτη 30.01.2018, στα σχολεία μας δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, λόγω του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Tην ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός για τους μαθητές/τριες των σχολείων στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου για να τιμήσουμε τους Τρεις Ιεράρχες.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα αποχωρήσουν μετά τον εκκλησιασμό στις 10:30 π.μ., από το χώρο του σχολείου.

 

Από τη Διεύθυνση


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 23.01.2018  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

 

Σας ενημερώνω ότι στο πλαίσιο ΚΥΑ (24001/ΦΕΚ 1449, ΤΕΥΧΟΣ Β’, 14 Ιουνίου 2013) που έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς για «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όσοι από τους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας επιθυμούν και χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς για την μετακίνησή τους από το σπίτι τους προς το σχολείο και αντίστροφα, μπορούν να εκδώσουν «ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ», αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

 

Θα πρέπει για κάθε μαθητή/τρια, να προσκομισθούν στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι 09/02/2018, και ώρες: 9:00-11:30 π.μ. (ή σε κλειστό φάκελο στη τσάντα του παιδιού) τα εξής:

 

 1. φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό ΑΜΚΑ κάθε μαθητή
 2. φωτογραφία κάθε μαθητή (να γράφει το όνομά του από την πίσω πλευρά της φωτογραφίας)
 3. εκτύπωση των Εντύπων Προσωποποίησης με «QR Code» από το www.athenacard.gr
 4. δύο ευρώ (2 €) ανά μαθητή/τρια που απαιτούνται για την έκδοση και προσωποποίηση κάρτας για δωρεάν μεταφορά μαθητών από τη Περιφέρεια Αττικής με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία να αναγράφεται ότι «ο μαθητής/τρια …(ονοματεπώνυμο παιδιού).. που φοιτά στο 1ο 12/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) μετακινείται από και προς το σχολείο αποκλειστικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

 

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο 3/θέσιο και στο 1/θέσιο θα καταθέσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη διεύθυνση των σχολείων τους.

 

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

 

 

 


 

 

Διαγωνισμός για το λογότυπο του έργου ETHICSBOARD

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας έχει τη χαρά να ανακοινώσει τη συμμετοχή του ως συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Έργο ETHICSBOARD. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Αν/τή καθηγητή κ. Θ. Μπαμπάλη και Πρόεδρο του τμήματος και ομάδα συνεργατών του.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους μαθητές να αναπτύξουν και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση ως προς την επιχειρηματικότητα, τις επιχειρηματικές δεξιότητες, να εξασφαλίσουν τα οφέλη μιας πρώιμης παιδικής εκπαίδευσης, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κριτικής και καινοτόμου σκέψης και κυρίως να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των γονέων.

Από τα πρώτα του κιόλας βήματα το έργο έχει προξενήσει το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπλεκομένων σ' αυτό.

Ενδεικτικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συμμετάσχουν ενεργά ως τελικοί χρήστες στις ακόλουθες δραστηριότητες: Συνέδρια, ηλεκτρονικές έρευνες για να ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις, τους όρους, τη μορφή και τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών για τη Δεοντολογία και την Επιχειρηματικότητα, θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για το λογότυπο του έργου και θα πρέπει να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία σχετικές εκδηλώσεις.

Το ETHICSBOARD ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κοινοπραξία του έργου έχει σκοπό να ενεργήσει στην εκπαίδευση, να αναπτύξει και να διαδώσει τη δημιουργικότητα για να την μετατρέψει σε καινοτομία .
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα εργαστούν για να δημιουργήσουν δεξιότητες που θα συμβάλλουν στις μελλοντικές αλλαγές στην κοινωνία μας. 
Διαγωνισμός Λογότυπου
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε ένα διαγωνισμό για το λογότυπο του έργου και καλούμε σχολεία, μαθητές και σπουδαστές ως άτομα ή ομάδες από όλη την Ευρώπη να μας στείλουν ένα λογότυπο για το έργο.

 • Οι προτάσεις λογοτύπου πρέπει να είναι σχέδια σε χαρτί ή ψηφιακό αρχείο.
 • Η έννοια του λογότυπου συνδέεται με τους στόχους του σχεδίου.
 • Το λογότυπο πρέπει να προσδιορίζει το ETHICSBOARD με την απλούστερη μορφή.

Το λογότυπο του έργου ETHICSBOARD θα είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού μεταξύ σχολείων και άλλων ιδρυμάτων που εστιάζονται στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ηθική.

Υποβάλετε τις προτάσεις σας στο διαδίκτυο online έως την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου  2018.
Αν θέλετε να προτείνετε ένα σχέδιο σε χαρτί, παρακαλώ φορτώστε και στείλτε τη σαρωμένη έκδοση σε μορφή PDF.

Ο επιλεγμένος νικητής θα γίνει το επίσημο λογότυπο του ETHICSBOARD και θα χρησιμοποιείται σε όλα τα υλικά διάδοσης και στις μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου. Ο νικητής θα έχει σημαντική προβολή μέσω της υλοποίησης του έργου.

Ο νικητής (άτομο και οργάνωση) θα λάβει ως βραβείο ένα ηλεκτρονικό κουπόνι αξίας 100€ για αγορά βιβλίων.

 

 

 

 


 

Τα αποτελέσματα της σημερινής κλήρωσης (20.12.2017) για τις κενές θέσεις του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) είναι τα εξής:

Για τη Β΄ Δημοτικού (1 αγόρι)

1. Μιχαλόπουλος Ραφαήλ-Νικόλαος

 

Για τη Γ΄ Δημοτικού (1 αγόρι)

1. Μαυρουδής Νικόλαος

 

Για τη Δ’ Δημοτικού (1 αγόρι)

1. Σωτηριάδης Άγγελος

 

Για τη Δ’ Δημοτικού (2 κορίτσια) 

1. Θεολογοπούλου Ολυμπία

2. Σπυράτου Κλεάνθη -Ανθία 


 

Ώρα προσέλευσης γονέων την Παρασκευή 22.12.2107: 11:00' έως 11:30' από Μαρασλή 4. Από τις 11:30' και μετά η είσοδος θα γίνεται από Μαρασλή και Σουηδίας.

 


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Ομίλου Χορωδίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21.12.2017  στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο στις 10:00 π.μ. (Παλαιά Βουλή, Σταδίου 13, Πλ. Κολοκοτρώνη, Αθήνα)  και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στις 12:00 π.μ. (Καλλιρρόης και Φραντζή, Αθήνα). Τα παιδιά της χορωδίας υπό τη διεύθυνση της κας Ελένης Αναστασιάδου θα τραγουδήσουν Kάλαντα και Xριστουγεννιάτικα τραγούδια.

 Σας περιμένουμε!

 

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

11 Δεκεμβρίου 2017

 

 

 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63619/Δ6/2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1367/Β/21.04.2017) και την υπ' αρ. 4/11.12.2017 Πράξη του ΕΠ.Ε.Σ., θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων στο 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), που διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν έως και την 11η Δεκεμβρίου 2017.

 

Συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις είναι οι εξής:

 

Β’ τάξη:        ένα (1) αγόρι

 

Γ’ τάξη:      ένα (1) αγόρι

 

Δ’ τάξη:      ένα (1) αγόρι και δύο (2) κορίτσια

 

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων, θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 12/θεσίου Π.Δ.Σ.Π.Α., από την Τρίτη 12.12.2017 έως και τη Δευτέρα 18.12.2017 και ώρα 12:00 - 14:00 (είσοδος από Μαρασλή και Σουηδίας), αυτοπροσώπως από τους γονείς και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20.12.2017 και ώρα 13:30’ στην αίθουσα της ΣΤ’2 του 1ου 12/θεσίου.

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

 

 


 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αγαπητοί γονείς,

 

σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος εκκλησιασμός στη Μονή Πετράκη ως εξής:

 

Δευτέρα, 11.12.2017, τάξεις Α’ και Β’

 

Τρίτη, 12.12.2017, τάξεις Γ’ και Δ’

 

Τετάρτη, 13.12.2017, τάξεις Ε’ και ΣΤ’

 

Από τη Διεύθυνση

 

 


 

6 Δεκεμβρίου 2017

Σε επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του Δ.Α. μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι μέχρι εκείνη την ώρα (2:00 μ.μ.) δεν υπήρχε απόφαση αναστολής λειτουργίας για κανένα σχολείο του Δήμου της Αθήνας.

Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε αμέσως με νεότερη ανάρτηση.

 

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

 

 

 

 

 

 


 

1 Δεκεμβρίου 2017

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Για την  επικαιροποίηση των δηλώσεων του ολοήμερου δεν απαιτείται η κατάθεση εκ νέου των βεβαιώσεων εργασίας.

Από τη Διεύθυνση

 


 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 30.11.2017  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης των παιδιών μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στις 15.11.2017, υπήρξε σύναψη και υπογραφή, Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» με το σχολείο μας.

 

Πιστεύουμε ότι το έμπειρο διδακτικό προσωπικό που διαθέτουμε σε συνδυασμό με τις προσδοκίες μας/σας για τους μαθητές/τριες του σχολείου μας θα αποτελέσει τη βάση για τον υψηλό στόχο που έχουμε βάλει τόσο εμείς ως σχολείο όσο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», που δεν είναι άλλος, από την ίση ευκαιρία στην εκπαίδευση και την πρώτη επαφή με την επιστήμη.

 

 

 

Ευχαριστούμε την κ. Γεωργία Φινοκαλιώτη, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας Διεύθυνσης Διοικητικού του «Δημόκριτου» και γονέα μαθητή του σχολείου μας, για τη βοήθειά της στη σύναψη του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

 


 

 

Αθήνα, 29.11.2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 5:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική συνάντηση του 1ου τριμήνου όπου θα επιδοθούν και οι έλεγχοι προόδου των μαθητών. Για το λόγο αυτό, αναβάλλονται οι πρωινές ενημερώσεις της 1-12-2017 και 6-12-2017 . 

Από τη Διεύθυνση

 

 


Αθήνα, 24.11.2017  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τετάρτη 29.11.2017, τα Πειραματικά Σχολεία του Μαρασλείου δεν θα λειτουργήσουν λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην τακτική Γενική Συνέλευση του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Π.Ε.

Από τη Διεύθυνση

 


 

     

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η γιορτή για το Πολυτεχνείο που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017  και την παρακολούθησαν οι μαθητές των Πειραματικών Σχολείων του Μαρασλείου. 

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε με ευθύνη του σχολείου. Όσοι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν επιθυμούν αντίγραφο, μπορούν να παραδώσουν στις δασκάλες των τμημάτων ένα usb stick χωρητικότητας τουλάχιστον 2gb.

Από τη Διεύθυνση 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

 

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

         (13-11-2017) ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ 

          ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ. 

 

 

Τελευταία Νέα 

 • Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο 2ο διάλειμμα, η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας υποδέχεται τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες της!

Αθήνα, 31.10.2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

 Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21.11.2017, τα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), θα είναι κλειστά λόγω πραγματοποίησης επιμορφωτικής ημερίδας από τον σχολικό σύμβουλο κ. Παναγιώτη Πήλιουρα.

 

Από τη Διεύθυνση


 

    1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Αθήνα, 24.10.2017  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας όλων των φορέων του Μ.Δ.Δ.Ε. που έχουμε ως στόχο, την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και την άρτια εκπαίδευση των μαθητών/τριών μας σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν γραπτού αιτήματός μας, παραχωρήθηκαν από τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.κ. Γραμματά Θ., Μπαμπάλη Θ. και Σκορδούλη Κ. τους οποίους και ευχαριστούμε, δύο (2) νέες αίθουσες ώστε να χρησιμοποιηθούν και να στεγαστούν το Εργαστήρι Πληροφορικής και Εικαστικών. 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

 


 

 • Σας ενημερώνουμε ότι ως ημέρα συνεργασίας ορίζεται η πρώτη Τετάρτη και Παρασκευή κάθε μήνα, με έναρξη την 1η και 3η  Νοεμβρίου 2017. Εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες  για τις ακριβείς ώρες και το χώρο υποδοχής για κάθε εκπαιδευτικό. 
 • Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις των Ομίλων καλύφθηκαν από τις πρώτες επιλογές των παιδιών. Σε κανέναν Όμιλο δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί κλήρωση. Τα παιδιά θα λάβουν ενημερωτικό υλικό (ημερομηνία έναρξης, ώρα κλ.π.) από τις/τους υπεύθυνες/ους εκπαιδευτικούς κάθε Ομίλου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρίσκομαι στη διάθεσή σας.

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής

 

Σας ενημερώνουμε ότι η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α' τάξη των Π.Δ.Σ.Π.Α. Μαρασλείου θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2017 και ώρα 13.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου. Είσοδος από Μαρασλή 4.

 • Για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για περισσότερες πληροφορίες. Δείτε το ΦΕΚ εδώ .
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για υποβολή αίτησης : https://www.iep.edu.gr/pps/ (από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017).
 • Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας όπως αυτή έχει καθιερωθεί και είναι η 20η Μαρτίου εκάστου έτους και με αφορμή το αίτημα δημοτικών σχολείων του Δήμου Αθηναίων για πληροφόρηση σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για να διορθωθούν  τυχόν οδοντιατρικά ή και ορθοδοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, σας επισυνάπτουμε έναν οδηγό με οδηγίες για τις υπηρεσίες Προληπτικής Οδοντιατρικής Α/θμιας φροντίδας υγείας του Υπουργείου Υγείας το οποίο μπορεί να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εκάστοτε σχολείου και να ενημερωθούν οι γονείς με αυτό τον τρόπο.
Το έγγραφο αυτό έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν κατευθύνει τους γονείς σε συγκεκριμένο υποκατάστημα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
  
 • Δυο βραβεία  για το Δημοτικό σχολείο μας

  Συγχαρητήρια στους μαθητές  του Εικαστικού Ομίλου Μαρασλείου  (σχολικό έτος 2016-2017) οι οποίοι με τις δημιουργίες τους στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «ένα μήλο την ημέρα? το μήλο συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή!» κέρδισαν το πρώτο βραβείο  στην κατηγορία ομαδικό εικαστικό έργο και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία ατομικό εικαστικό έργο. περισσότερα...

Πρόσκληση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

 • Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες ντυθήκαμε με τις αποκριάτικες στολές μας  και γιορτάσαμε την Αποκριά!  Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμβολή του και σας ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή!
 • Αποτελέσματα συμπληρωματικής κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων στα Π.Δ.Σ.Π.Α. Μαρασλείου στις 20 Ιανουαρίου 2017.
 • Χριστούγεννα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

  Μουσική εκδήλωσηΠαρασκευή 23 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 Αίθουσα του Βωμού Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από την Ελλάδα και την Ευρώπη με το Χορωδιακό και Ορχηστρικό Σύνολο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο).Μουσική διεύθυνση: Ελένη Αναστασιάδου & Παναγιώτα Γκόφα\

           Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου του μουσείου

          Για το  πλήρες Δελτίο Τύπου του Μουσείου, εδώ.

 • Ξεκίνησε και φέτος η λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για τη λειτουργία της αλλά και τις φετινές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις μας.

 • Το ΕΠΕΣ των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)  σας προσκαλεί στο εργαστήριο με θέμα "Diversity and Inclusion" που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο 12/θέσιο ΠΔΣΠΑ την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, ώρα 15.00-18.00 (Πρόσκληση).
 • Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας το υλικό (δείτε εδώ) της Παιδαγωγικής Συνάντησης του Συμβούλου κ. Πήλιουρα.
 • Σημαντική ανακοίνωση: Η διαδικασία εγγραφών στους Ομίλους ολοκληρώθηκε.
 • Επιτυχίες στο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
 Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που βραβεύτηκαν στο 10 Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η τελετή απονομής βραβείων του 10ου Διαγωνισμού «Μαθηματικά και Παιχνίδι» για μαθητές της Ε΄ τάξης και ΣΤ΄ Δημοτικού των σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Η βράβευση των μαθητών θα γίνει τμηματικά το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, από τις 9.00 π.μ. έως τις 10.40 πμ στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, είσοδος Κατεχάκη). Δείτε τη λίστα των ονομάτων και πληροφορίες για την εκδήλωση.
 • Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με Μαθητικούς Ομίλους που θα λειτουργήσουν στο Σχολείο μας. 
 • Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρασλείου  ανακοινώνει τον αξιολογικό πίνακα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για απόσπαση κατά το σχ. έτος 2016-17.
Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ .
Σημειώνεται ότι, καθώς δεν έχει απαντηθεί το αίτημα σχετικά με την πρόταση πιλοτικής διεύρυνσης ωρολογίου προγράμματος των ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου, ο πίνακας αναρτάται με επιφύλαξη για τον τελικό αριθμό των προς απόσπαση
εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου

 • Αποσπάσεις σχολ. έτους 2016-17:

  Η Υποβολή των αιτήσεων για αποσπάσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17 και των αντίστοιχων εγγράφων θα γίνει σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

  Για να δείτε τις Προσκλήσεις για αποσπάσεις και για την Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών πατήστε εδώ: https://iep.edu.gr/services/mitroo/login.php .

Πίνακες κενών θέσεων  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπη αίτηση απόσπασης

 •  Ανακοίνωση για την κλήρωση από το Ε.Π.Ε.Σ. Μαρασλείου

Η διαδικασία της κλήρωσης των υποψηφίων μαθητών/τριών που πρόκειται να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2016-2017 στην Α' τάξη των Π.Π.Σ. Μαρασλείου, θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Μ.Δ.Δ.Ε. (Μαρασλή 4), την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, στις 12.00.

?ρα προσέλευσης γονέων και κηδεμόνων, 11.45-12.00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 - AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό γέννησης (από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος του Υπουργείου.)

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ: Λογαριασμός ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, ΟΤΕ ή άλλης εταιρείας τηλ., μισθωτήριο κλπ)

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ ). Το σχετικό έντυπο θα το προμηθευτείτε από το Δημοτικό Σχολείο ή  μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

5. Αίτηση εγγραφής την οποία παραλαμβανέτε από το Σχολείο ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ .

6. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο, καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 12.00 - 13.00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες έως την 21η Ιουνίου στο γραφείο της Διεύθυνσης, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλήρωσης.

Η Διευθύντρια του Σχολείου,

Γεωργία Πολυζώη

 • Σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στην Α'τάξη Π.Π.Σ. ΜΑρασλείου

Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Μαρασλείου δε διαθέτουν Νηπιαγωγείο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που ξεκινούν να υποβάλλονται, αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά τα οποία θα φοιτήσουν  στην Α' τάξη το σχολικό έτος 2016-2017.

Γεωργία Πολυζώη, Διευθύντρια

 • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Σας καλούμε  στη εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία μας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15-4-2016 (ΩΡΑ 15.00-18.00). Η διαδικασία της αιμοδοσίας πλαισιώνεται από ένα αφιέρωμα στην Ιστορία της μικρής Σαντάκο Σασάκι, με

-Τραγούδια από το Χορωδιακό και Ορχηστρικό Σύνολο Μαρασλείου γιατί η Μουσική ...κυλάει στο αίμα μας! (Υπεύθ. εκπαιδευτικοί : Ελένη Αναστασιάδου - Νικολέττα Χαραλαμποπούλου) (15:15)

-Εργαστήρι Origami για παιδιά, που δημιουργούν για να φωνάξουν, ?Αυτή είναι η φωνή μας, αυτή είναι η προσευχή μας Ειρήνη στον Κόσμο?, με τη εκπ/κό Δ. Παντοπούλου, υπεύθυνη του Μαθητικού Ομίλου Origami: Μια Τέχνη για το Μυαλό και την Ψυχή (16:00).

 • Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων

Το Σχολείο μας ανταποκρίθηκε άμεσα και με επιτυχία  στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων για τους πρόσφυγες και μετανάστες των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Δείτε την ευχαριστήριο επιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κ. Αριστείδη Καλάργαλη. 

Ευχαριστούμε με τη σειρά μας όλους εσάς για την συμμετοχή σας!

 


 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

εγώ προσωπικά και οι εκπαιδευτικοί των  Σχολείων μας σας ευχόμαστε μία καλή και δημιουργική
χρονιά.
Φέτος, το σχολείο μας θα λειτουργήσει ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Σχολείο και, σύμφωνα με τις δικές σας δηλώσεις, έχουν ήδη δημιουργηθεί 6 συνολικά τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε άμεσα και τους Μαθητικούς Ομίλους , που θα λειτουργήσουν μετά τη λήξη του πρωινού ωραρίου, δηλαδή στις 13.15. Οι Μαθητικοί Όμιλοι είναι θεματικοί και έχουν δίωρη ή τρίωρη διάρκεια (η αποχώρηση μαθητών προβλέπεται κοινή και αντίστοιχη με τις αποχωρήσεις του Ολοημέρου, δηλαδή στις 15.00 ή στις 16.00).

Θα χαρούμε να συμμετάσχετε σε όλες τις
κοινές δράσεις και ευελπιστούμε στην
αρωγή και τη συνεργασία σας.

Η Διευθύντρια του 1ου 12θέσιου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Πανεπιστημίου Αθηνών,

Γεωργία Πολυζώη


Παλαιότερες ανακοινώσεις

περισσότερα....


 

 Άλλες δράσεις

    

        

    

   


 

 Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαβάστε Γενικά για το σχολείο μας...

Διεύθυνση: Μαρασλή 4, 10676, Αθήνα

Τηλ.: 2107210835
Fax : 2107210835
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παλαιά ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/2dimmara/

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: http://depps.minedu.gov.gr/