Δείτε τα: 

  • Περιβαλλοντικά προγράμματα,
  • Προγράμματα Αγωγής Υγείας,
  • Πολιτιστικά Προγράμματα,
  • Προγράμματα εγκεκριμένα από το ΕΠΕΣ του Σχολείου.

(Μαγιάτικο Στεφάνι των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου)