Το αμφιθέατρο του Μαράσλειου Διδασκαλείου φιλοξενεί ποικίλες εκδηλώσεις των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, όπως σχολικές γιορτές, ημερίδες κ.ά.