ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

12 Δεκεμβρίου 2018

 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.30813/Δ6/2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 810/Β/07.03.2018), θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων στο 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), που διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν έως και την 10η Δεκεμβρίου 2018.

Συγκεkριμένα, οι κενές θέσεις είναι οι εξής:

 

Β’ τάξη:  δύο (2) κορίτσια

 

 

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων, θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 12/θεσίου Π.Δ.Σ.Π.Α., από την Πέμπτη 13.12.2018 έως και τη Δευτέρα 17.12.2018 εργάσιμες ημέρες και ώρα 10:00 - 12:00 (είσοδος από Μαρασλή και Σουηδίας), αυτοπροσώπως από τους γονείς και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18.12.2018 και ώρα 13:30’ στην αίθουσα της ΣΤ’2 του 1ου 12/θεσίου.

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής