Ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης

 και της καλλιτεχνικής δημιουργίας

 

Δημήτριος Σαρρής, Eκπαιδευτικός ΠΕ 08

 

Το Εικαστικό Εργαστήριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του μαθητή στο αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης, στην προσέγγιση (μορφική, ειδολογική, θεματική, ερμηνευτική) έργων τέχνης, στην καλλιέργεια της αισθητικής κρίσης και στην οικειοποίηση υλικών και μεθόδων για τη δημιουργική εκτέλεση του δικού του έργου. Με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης από διάφορα κινήματα της Ιστορίας της Τέχνης (μοντέλο Perkins), αλλά και την τελική μαθητική παραγωγή (δημιουργίες ατομικών/ομαδικών εικαστικών έργων), τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν ενεργητικά και δυναμικά στην αισθητική διαδικασία που «συμπράττεται» και διαμορφώνεται σε τρεις άξονες:

α) στην απόκτηση γνώσεων 

β) στην καλλιέργεια ικανοτήτων 

γ) στην καλλιέργεια στάσεων, προτιμήσεων και συμπεριφορών.

 

  • Μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές/μαθήτριες από τις τάξεις Β?, Γ?, Δ?, Ε?, ΣΤ?. Με αποκλειστικό κριτήριο της μεγιστοποίηση του παιδαγωγικού οφέλους του ομίλου  αποφασίστηκε ότι θα συμμετέχουν 4 μαθητές/μαθήτριες από κάθε τάξη (συνολικά 20).
  • Σε όποια τάξη οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, οι (4) μαθητές/μαθήτριες θα επιλέγονται με κλήρωση. Αν και με αυτή τη διαδικασία υπάρξουν κενές θέσεις, τότε οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με κλήρωση στο σύνολο των αιτήσεων που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

   

 

 

 

 

Έργα μαθητών του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) στο μάθημα του εικαστικού ομίλου μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: http://eikastikoergastiri.blogspot.gr/2016/09/1-12.html