Σχολικό Έτος 2012-2103

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα λειτουργεί η καινούρια ιστοσελίδα του σχολείου μας στην  παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

https://blogs.sch.gr/1dimuoa/