Αποτελέσματα 5ου Διαγωνισμού Φιλαναγνωσίας  Σχολικής Βιβλιοθήκης Μαρασλείου

«100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, 1922-2022»

 

 

Κωδικός

μαθητή/τριας

Βαθμολογία

Μέσου όρου

1

93%

2

92%

3

62%

4

40%

5

70%

6

90%

7

60%

8

93%

9

90%

10

65%

11

55%

12

60%

Η απονομή των επαίνων και των βεβαιώσεων συμμετοχής θα γίνει στις

14 Ιουνίου 2022

Ο χώρος και η ώρα θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους μαθητές/τριες.

 

Η επιτροπή βαθμολόγησης

Αναστασιάδου Ελένη

Μαυρομμάτη Καλλία Μάρω

Πάσουλα Ειρήνη

Σοφία Σιμιτζόγλου