Προγραμματίζουμε παίζοντας !

Μαθαίνουμε προγραμματίζοντας!

 

Για άλλη μια χρονιά  στην ΣΤ' τάξη ασχοληθήκαμε με τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γνωστή πλατφόρμα KODU GAME LAB. 

Οι μαθητές, εργαζόμενοι ομαδικά, γνώρισαν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία των δικών τους παιχνιδιών.

Απο τα παιχνίδια των ομάδων, για το τμήμα ΣΤ1, διακρίθηκαν τα παιχνίδια:

1ο: RUN KODU RUN

 

2ο: G.M.7

που ισοβάθμισε με το  R.G FIGHTERS

3ο: ROSETEAM

 

Σύντομα θα αναρτηθούν και τα παιχνίδια που θα διακριθούν από το τμήμα ΣΤ2...