ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

  

Για τις 2 κενές θέσεις της Β΄ τάξης του 1ου 12/θ Π.Δ.Σ.Π.Α. κληρώθηκαν:

 

1. Καμακάρη Βασιλική 

                                  2. Καρακαντά Ισαβέλλα                                

 

         Πίνακας επιλαχουσών                           

1. Πουλάκου - Παπασωτηρίου Κωνσταντίνα

2. Κιούση Ελένη                                      

3. Νικολάου Σοφία                                   

 

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα!

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής