ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας: «Δυνατά Παιδιά»

Υπεύθυνη Ομίλου: Κατερίνα Κωστακιώτη: Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος, MSc, Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια

Τάξεις: Ε’ – ΣΤ’

Ημέρα και ώρα: Τετάρτη, 13:15 – 15:00

Αριθμός μαθητών: 15

Το πρόγραμμα «Δυνατά Παιδιά», είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και αποτελεί διδακτορική διατριβή, η οποία εκπονείται για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ευαγγελία. Γαλανάκη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για την εκμάθηση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την πρόληψη και προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών, ικανότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δύσκολες καταστάσεις και τα αρνητικά συναισθήματα που αυτές συνεπάγονται.

Ειδικότερα, τα παιδιά, μέσα από μία σειρά δομημένων μαθημάτων, μαθαίνουν διάφορους τρόπους να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση των αρνητικών σκέψεων με θετικές, στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και του θυμού, διαχείριση συγκρούσεων, τροποποίηση συμπεριφοράς, υιοθέτηση συνηθειών ενός υγιούς και θετικού τρόπου ζωής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη γνωστική – συμπεριφορική θεραπεία (ΓΣΘ), η οποία αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του άγχους σε παιδιά. Είναι μια πρακτική και διασκεδαστική μέθοδος που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν εύκολα και αποτελεσματικά πιεστικές καταστάσεις, αλλά και να εφοδιαστούν με χρήσιμες δεξιότητες ζωής.

Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος πρόκειται να αξιολογηθεί με τη χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων σε γονείς και μαθητές, σε τρεις φάσεις: στην αρχή, στο τέλος και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.