Όμιλος Εικαστικών: Εικαστικό Εργαστήριο - Ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης             

                                                     και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

Υπεύθυνος Ομίλου: Δημήτρης Σαρρής, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08, ΜEd, MSc

Ημέρα και ώρα: Δευτέρα, 13:15-15:00

Αριθμός Μαθητών και Τάξεις: Σύνολο μαθητών 15.  Ο όμιλος εικαστικών θα αποτελείται από τρεις μαθητές των τάξεων: Β – Γ -  Δ – Ε – ΣΤ.  *

 

Το Εικαστικό Εργαστήριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του μαθητή στο αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης, στην προσέγγιση (μορφική, ειδολογική, θεματική, ερμηνευτική) έργων τέχνης, στην καλλιέργεια της αισθητικής κρίσης και στην οικειοποίηση υλικών και μεθόδων για τη δημιουργική εκτέλεση του δικού του έργου.

Με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης από διάφορα κινήματα της Ιστορίας της Τέχνης, αλλά και την τελική μαθητική παραγωγή (δημιουργίες ατομικών/ομαδικών εικαστικών έργων), τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν ενεργητικά και δυναμικά στην αισθητική διαδικασία που «συμπράττεται» και διαμορφώνεται σε τρεις άξονες: α) στην απόκτηση γνώσεων, β) στην καλλιέργεια ικανοτήτων, γ) στην καλλιέργεια στάσεων, προτιμήσεων και συμπεριφορών.

 

*Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μόνο μεταξύ των μαθητών οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις αιτήσεις συμμετοχής στην κάθε τάξη. Εάν κάποια τμήματα δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό στις αιτήσεις, τότε οι θέσεις κατανέμονται στην γενική κλήρωση και θα αφορά όλες τις τάξεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων από τον διευθυντή τους υποδιευθυντές και τον εκπαιδευτικό των εικαστικών.