Όμιλος Θεάτρου: Θεατρικό εργαστήριο Μαρασλείου

 Ζαχαροπούλου Μαρία, ΠΕ32 Θεατρολόγος

 

Το θεατρικό εργαστήριο του Μαρασλείου συνεχίζει για 5η χρονιά τη διαδρομή του. Με στόχο τη βιωματική και συνεργατική εμπλοκή των μαθητών με το θέατρο εισάγει τους μαθητές στον κόσμο του θεάτρου, στην ιστορία και στις τεχνικές του, συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης της θεατρική παράστασης, στην εξοικείωση με το έργο των συντελεστών της παράστασης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πειραματισμού μέσα από την παράσταση.

Με την ανάλυση θεατρικών κειμένων και παραστάσεων, τη δημιουργία δρώμενων, μικρών θεατρικών παραστάσεων και την τελική παράσταση μεγαλύτερης διάρκειας, τα παιδιά καλούνται να εμπλακούν ενεργά σε μία διαδικασία που αποσκοπεί: α) στην κατανόηση και στην απόκτηση γνώσεων, β) στην καλλιέργεια ικανοτήτων, γ) στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών δ) στην πρόοδο και στην καλλιέργεια της συμπεριφοράς, ε) στην ψυχαγωγία, στην έμπνευση και στη δημιουργικότητα.

  • Μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές/μαθήτριες από τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’.
  • Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, οι μαθητές/μαθήτριες θα επιλεγούν με κλήρωση.