ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

Για τη Β΄ τάξη του 1ου 12/θ Π.Δ.Σ.Π.Α. κληρώθηκε:

1. Ρανταβέλλα Σοφία

 

Πίνακας επιλαχουσών για τη Β΄ τάξη:

  1.  Γκαλατσάνου Ιωάννα
  2.  Ρούφου Ευαγγελία Μαρία
  3.  Γιαννουκάρη Ευδοκία

 

Για τη Ε΄ τάξη του 1ου 12/θ Π.Δ.Σ.Π.Α. κληρώθηκε:

1. Τσακίδη Άννα

 

Πίνακας επιλαχουσών για τη Ε΄ τάξη:

  1.  Κυρίμη Μαργαρίτα Μαρία
  2.  Μουρτζίνη Βασιλική
  3. Μακρή Νίκη

 

Για τη ΣΤ΄ τάξη του 1ου 12/θ Π.Δ.Σ.Π.Α. κληρώθηκε:

1. Τσίγγανος Θεόδωρος Αλέξανδρος

 

Πίνακας επιλαχόντων  για τη ΣΤ΄ τάξη:

  1.  Αργυρίου Νικόλαος
  2.  Μιχαλάκης Ιωάννης
  3. Μπογέας Βασίλειος Παντελής

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

 

Καλή Σχολική Χρονιά σε όλα τα παιδιά!