ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 3.09.2018, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί στο σχολείο μας  η δράση « Η τσάντα στο σχολείο» τις εξής Παρασκευές:

 

12 Οκτωβρίου 2018

 

26 Οκτωβρίου 2018

 

9 Νοεμβρίου 2018

 

23 Νοεμβρίου 2018

 

7 Δεκεμβρίου 2018

 

18 Ιανουαρίου 2019

 

1 Φεβρουαρίου 2019

 

15 Φεβρουαρίου 2019

 

8 Μαρτίου 2019

 

22 Μαρτίου 2019

 

5 Απριλίου 2019

 

17 Μαΐου 2019

 

31 Μαΐου 2019

 

Το μήνα Ιούνιο δεν θα πραγματοποιηθεί η δράση λόγω της λήξης του σχολικού έτους.

 

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

 

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

 

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

 

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες.

 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ώστε την προηγούμενη ημέρα της δράσης να ελέγξετε τις τσάντες των παιδιών ώστε να μην περιέχουν προσωπικά είδη ή αντικείμενα που είτε είναι πολύτιμα (π.χ. ηλεκτρονικά είδη) είτε τα παιδιά θα τα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

Διευθυντής

Η παραπάνω ανακοίνωση έχει σταλεί και στο mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Εάν δεν την έχετε λάβει παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.