Τον Οκτώβριο του 2011 αξιολογήθηκαν όσα σχολεία ήταν χαρακτηρισμένα ως Πειραματικά, με στόχο να επιλεγούν τα πρώτα 15 από κάθε τύπο σχολείου (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια), τα οποία θα αποτελέσουν την πρώτη ομάδα σχολείων και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3966/2011) που διέπει τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Τα σχολεία μας, υποβάλλοντας φάκελο, αξιολογήθηκαν με βάση την παλαιότερη δομή και λειτουργία τους:

α)  ως 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) και

β) ως 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) με τα συνεργαζόμενα ολιγοθέσια 3/θέσιο και 1/θέσιο Πειραματικά Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών,

και κατετάγησαν στην 8η και 5η θέση, αντίστοιχα, μεταξύ των δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης (ΥΑ 122084 /Δ4/25-10-2011).

Στη συνέχεια, ορίστηκε το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο των Προτύπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) ως εξής:

Πρόεδρος:

 • Μπάμπαλης Θωμάς, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:

 • Καλογρίδη Σοφία (Σχολική Σύμβουλος)

και οι εκπαιδευτικοί:

 • Πολυζώη Γεωργία (Διευθύντρια)
 • Δομνίκη Παντοπούλου (Εκπαιδευτικός) και
 • Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη (Εκπαιδευτικός)

 

Με την αρ. πρωτ. 43398/Δ6/11-3-2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΜΒΓ4653ΠΣ-ΝΑ1)  ορίστηκαν τα νέα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠΕΣ) των σχολείων. Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) ορίστηκε ως εξής: 

Πρόεδρος:

 • Μπάμπαλης Θωμάς, Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

Μέλη:

 • Πήλιουρας Παναγιώτης, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

και οι εκπαιδευτικοί:

 • Πολυζώη Γεωργία, Δ/ντρια του 12/Θ Δ.Σ.
 • Παντοπούλου Δομνίκη, Προϊσταμένη 1/Θ Δ.Σ.
 • Σαμαρά Αντωνία, Προϊσταμένη 3/Θ Δ.Σ.
 • Καπροϊτη Παναγιώτα, εκπαιδευτικός ΠΕ70
 • Μπιμπούδη Μαρία, εκπαιδευτικός ΠΕ70