Μαθητικός  Όμιλος

«Κινητική δημιουργική έκφραση»

Υπεύθ. Εκπαδευτικός: Ερατώ Παλαιολόγου ΠΕ11

Σκοπός του Μ.Ο. είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα δράσουν ενισχυτικά , στην ενεργοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών, με κύριο μέσο την κίνηση.  Στοιχεία από το δημιουργικό χορό,θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο μέρος του προγράμματος.

‘Εμφαση  δίνεται  στην ανάπτυξη επικοινωνίας του παιδιού με τους άλλους, στην ανακάλυψη των κινητικών του ικανοτήτων και στην ανάπτυξη της προσωπικότητά του ,ενισχύοντας την αυτοαντίληψη .

Στόχος επίσης είναι η  δημιουργία ενός δυναμικού  συνόλου που θα  εκφραστεί αυθόρμητα, χρησιμοποιώντας  σώμα, λόγο και ήχο, μέσα σε ένα  κλίμα χαράς και εμπιστοσύνης .

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής :   Πέμπτη, 13.30 – 15.00

Τάξεις:  Β’ Γ’ Δ’  (20% - 50 % - 30%)

Αριθμός:   16