Μουσικό Εργαστήρι Φλογέρας 

Χρυσάνθη Ζεπάτου, Eκπαιδευτικός ΠΕ 79.01

 

Εξωτερικοί συνεργάτες: Φωτεινή Ζέρβα, Eκπαιδευτικός ΠΕ 70,

                                      Ελένη Σαραντοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

 

Για μαθητές των Γ΄ και Δ΄ Τάξεων Δημοτικού

Στόχος του Μουσικού Εργαστηρίου Φλογέρας είναι η εκμάθηση φλογέρας και η ανάπτυξη των μουσικών γνώσεων και εμπειριών των μαθητών στο πλαίσιο μιας ομάδας μουσικής δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Απώτερος σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια της έμφυτης μουσικότητας των μαθητών και της ικανότητάς τους για την αισθητική απόλαυση της μουσικής.

 

Ειδικότεροι στόχοι του Εργαστηρίου Φλογέρας είναι οι εξής:

1,   Εκμάθηση βασικής τεχνικής του οργάνου

2.   Εισαγωγή στη μουσική ανάγνωση και γραφή

3.   Ανάπτυξη του μουσικού λεξιλογίου και των μουσικών  εννοιών

4,   Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης

5,  Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και συν- εκτέλεσης

 μουσικής

6,   Προσέγγιση ρεπερτορίου ποικίλων μουσικών ιδιωμάτων 

Ο  Όμιλος Μουσικό Εργαστήρι Φλογέρας θα λειτουργήσει την Πέμπτη 13.15-15.00 και θα αποτελείται από 12 μέλη -μαθητές 

 

Σε περίπτωση υπεραριθμίας αιτήσεων  για τον όμιλο, θα γίνει κλήρωση παρουσία των γονέων-κηδεμόνων.