ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ενημερωθείτε για:

  • Τη Διευθύνση 
  • Την Υποδιεύθυνση 
  • Τους εκπαιδευτικούς 
  • Το ωράριο λειτουργίας
  • Τις ώρες υποδοχής γονέων

του Σχολείου μας.