Το Εργαστήριο Εικαστικών, εξοπλισμένο με όσα είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του μαθήματος των Εικαστικών, λειτουργεί και ως χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων του Μαθητικού Ομίλου Εικαστικών.