Όμιλος Αγγλικών
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ENGLISH SHORT STORIES

 

Δήμητρα Τσολακίδου, Eκπαιδευτικός ΠΕ 06

Ο Όμιλος Αγγλικών αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με αγγλόφωνα κείμενα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους, ώστε να μπορούν να εμπεδώσουν σύντομες ιστορίες, δοσμένες σε γραπτό λόγο ή μέσω video και να μάθουν να εμβαθύνουν σε περιεχόμενο, ιδέες και χαρακτήρες των ιστοριών.

Θα δοθεί  έμφαση στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου μέσω ανάπτυξης λεξιλογίου και προβολής της αντίστοιχης ιστορίας ή οπτικοακουστικού υλικού σχετικού περιεχομένου (video lesson). Κατόπιν θα γίνεται  περαιτέρω επεξεργασία μέσα από φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγια. Στο τέλος, οι μαθητές θα φτιάξουν τη δική τους φανταστική  ιστορία στα Αγγλικά! 

  • Μπορούν να συμμετέχουν έως 15 μαθητές/μαθήτριες από τις τάξεις  Δ?, Ε? και ΣΤ?.
  • Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, οι μαθητές/μαθήτριες θα επιλεγούν με κλήρωση.