ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στην Α'Δημοτικού 2018-2019

Οι εγγραφές των κληρωθέντων μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 
1ο 12/θέσιο: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12:00' π.μ.  έως τις 15:00' μ.μ. στο γραφείο της διεύθυνσης. 
3/θέσιο: 4, 6 και 11 Ιουνίου από τις 12:30' π.μ. έως τις 14:30', στο γραφείο της διεύθυνσης του 3/θεσίου.
1/θέσιο: για εγγραφές επικοινωνήστε με  την κ. Παντοπούλου στο τηλ. 210 7217065. 
 
Δικαιολογητικά εγγραφής:
 
α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση: το έντυπο θα χορηγηθεί από το σχολείο. 

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από     τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού  (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) 


Κληρωθέντες μαθητές για το 1ο 12/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

Κληρωθέντες μαθητές για το 3/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

Κληρωθέντες μαθητές για το 1/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α.

 

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που μας τίμησαν με το ενδιαφέρον τους και την προτίμησή τους.

 

ΕΠΕΣ Μαρασλείου