Γενικές πληροφορίες για το σχολείο μας

Το σχολείο μας είναι Πειραματικό και λειτουργεί ως Ολοήμερο με Ενιαίο Πρόγραμμα.

Bρίσκεται στην οδό Μαρασλή και στεγάζεται σε δύο κτίρια. Στο νεότερο, χτισμένο τη δεκαετία του '70, στεγάζεται και το 3/θέσιο Πειραματικό Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο).

Το κτίριο "Αριστοτέλης", στη γωνία των οδών Μαρασλή και Σουηδίας, δίπλα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, οικοδομήθηκε το 1929 βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Νικόλαου Μητσάκη (1899-1941). Σε αυτό το κτίριο στεγάζεται και το 1/θέσιο Πειραματικό Δ. Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), το 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 26ο Λύκειο Αθηνών.

Η εγγραφή των μαθητών στα Πρότυπα & Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση που διενεργείται για την Α΄ Τάξη το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου. Τα κενά των υπόλοιπων τάξεων προκηρύσσονται  αρχές Σεπτεμβρίου και, αν οι αιτήσεις των υποψήφιων μαθητών/τριών είναι περισσότερες από τα υπάρχοντα κενά, γίνεται κλήρωση.