Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κασετόφωνο, μηχανές προβολής (projectors), αξιόλογη συλλογή εκπαιδευτικών CD/DVD κ.ά. Στο εργαστήριο πληροφορικής γίνονται τα μαθήματα ΤΠΕ στο πλαίσιο του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Ολοημέρου.