Α Ι Τ Η Σ Η     Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος .................??????.........?..???..?????????????..

γονέας τ...   μαθητ?. ??????????????????????   της ..? τάξης του ????????????????????????.?.?????????.. Δημοτικού Σχολείου ??????????????????????????????????., δηλώνω ότι επιθυμώ την εγγραφή του παιδιού μου στους μαθητικούς ομίλους που θα λειτουργήσουν στα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) από το Νοέμβριο του 2012 ως τον Ιούνιο του 2013 αναλαμβάνοντας την ευθύνη έγκαιρης προσέλευσης του παιδιού μας, αλλά και αποχώρησής του από το σχολείο.    

 

 Αθήνα,?.. -11-2012        

                                  

                       Ο Δηλών γονέας

  

Ονοματεπώνυμο: ?????????????

Τηλ. Επικ.: ????????????????

Mail: ??.????????????????..

Υπογραφή: ???????????????..

Επιλέξτε τον όμιλο ή τους ομίλους που σας ενδιαφέρουν βάζοντας αύξοντα αριθμό προτίμησης:

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Υπεύθυνος

Εκπαιδευτικός

Σειρά Προτίμησης

ΔΕΥΤΕΡΑ

14.15 -16.15

Γνωρίζοντας και χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και γνώσης με σημαντικά Μουσεία της Αθήνας της Ελλάδας και? του κόσμου!

Ελένη Ζυμαράκη

 

ΤΡΙΤΗ

14.15 -16.15

Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα - Ταξίδια μέσα από τη μυθολογία

Σοφία Σιμιτζόγλου

 

ΤΡΙΤΗ

14.15 -16.15

Origami: Μια τέχνη για το μυαλό και την ψυχή

Δομνίκη Παντοπούλου

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

14.15 -16.15

Χορωδιακό και ορχηστρικό σύνολο Μαρασλείου

Ελένη Αναστασιάδου

 

ΠΕΜΠΤΗ

14.15 -16.15

Παραδοσιακοί χοροί

Νίκη Χειλάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14.15 -16.15

Εικαστικός Όμιλος Μαρασλείου

Ερμιόνη Δελλή