Εικαστικός Όμιλος Μαρασλείου

Υπεύθ. Εκπαδευτικός: Ερμιόνη Δελή

 

Σκοπός του Εικαστικού Ομίλου Μαρασλείου είναι να δημιουργηθεί ένα σταθερό και ισχυρό βήμα καλλιτεχνικής δημιουργικής έκφρασης, που θα υποστηρίζει βιωματικά τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες των παιδιών.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Oμίλου αποτελεί η αισθητική ευαισθητοποίηση του παιδιού, παράλληλα με την αρμονική μετάβασή του στην κοινωνική ομάδα, η ενασχόληση του, με θεματικές ενότητες από το χώρο της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής ενταγμένες σε στοχευμένο σχέδιο καλλιτεχνικής δημιουργικής δράσης και. τέλος, η συμμετοχή όλων των μελών σε καινοτόμες δράσεις που θα συνδέονται με το σχολικό και, κυρίως, με το κοινωνικό γίγνεσθαι.