ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χορωδιακό και ορχηστρικό σύνολο Μαρασλείου

 

Υπεύθ. Εκπαιδευτικός: Ελένη Αναστασιάδου

 

Ο Όμιλος απευθύνεται σε παιδιά των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και σκοπό έχει την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας των μαθητών με την ανάδειξη βιωματικών και εμπειρικών στοιχείων του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού.

 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος θα ασχοληθεί με τη δημιουργία μουσικού, χορωδιακού και οργανικού συνόλου, την αξιοποίηση των μουσικών γνώσεων και, κυρίως, των φωνητικών και δεξιοτεχνικών ικανοτήτων των μαθητών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ρεπερτόριο τραγουδιών ή μουσικών συνθέσεων που θα εκφράζουν τα συναισθήματα των παιδιών.