ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)  

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2019

  

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.67563/Δ6/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1638/Β/13.05.2019), θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων στο 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), που διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν έως και την 2α Σεπτεμβρίου 2019.

 Συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις είναι οι εξής:

Β’ τάξη:  δύο (2) κορίτσια 

 

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων, θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 12/θεσίου Π.Δ.Σ.Π.Α., από την Τρίτη 03.09.2019 έως και την Παρασκευή 06.09.2019 και ώρα 10:00 - 12:00 (είσοδος από Μαρασλή και Σουηδίας), αυτοπροσώπως από τους γονείς και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06.09.2019 και ώρα 14:00’ στην αίθουσα της ΣΤ’2 του 1ου 12/θεσίου.

 

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

 

Διευθυντής


Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019. 

Αποτελέσματα κλήρωσης για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων στη Β' τάξη του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο):

Κληρωθείσες:

1. 02106

2. 02103

Επιλαχούσες:

1. 02116

2. 02119

3. 02120

4. 02113

Σας ευχόμαστε Καλή χρονιά!