ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 

 

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 136712/Δ1/05.09.2019 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ και της ΥΑ 217785/Δ1 (ΦΕΚ 6014 Β’ 6014/31.12.2018, ενημερώνουμε ότι η παραμονή των διδακτικών βιβλίων

στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα,συνεχίζει να υλοποιείται και κατά το σχολικό έτος 2019-20 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων  (Πράξη 4/25.09.2019), αποφασίστηκε να εφαρμοστεί στο σχολείο μας η δράση  τις εξής ημερομηνίες:

 

 

 

11 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

25 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

8 Νοεμβρίου 2019

 

 

 

22 Νοεμβρίου 2019

 

 

 

6 Δεκεμβρίου 2018

 

 

 

17 Ιανουαρίου 2020

 

 

 

31 Ιανουαρίου 2020

 

 

 

14 Φεβρουαρίου 2020

 

 

 

28 Φεβρουαρίου 2020

 

 

 

13 Μαρτίου 2020

 

 

 

20 Μαρτίου 2020

 

  

 

30 Απριλίου 2020

 

 

 

22 Μαΐου 2020

 

 

 

04 Ιουνίου 2020

 

  

 

Η καθιέρωση της παραμονής των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεταιοι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.

Για το σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, δεν αναθέτουν εργασίες και ούτε προγραμματίζουν επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα, μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης.

 

  

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

 

Διευθυντής