ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

 

Οι γονείς των κληρωθέντων παιδιών πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο στο οποίο έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής για να μάθουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται  η αίτηση. Στην περίπτωση που η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί θα γίνει αρχική εγγραφή στο σχολείο μας. Αν έχει ολοκληρωθεί θα γίνει μετεγγραφή το Σεπτέμβριο. Εντός του Σαββατοκύριακου θα αποσταλεί μήνυμα για τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας του σχολείου κατά την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

 
 
1ο 12/θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)
 

ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

α/α

Κωδικός

α/α

Κωδικός

1

8344C19397760287

11

7466Q13752208115

2

5718W33567106074

12

787U645173217847

3

4084L74554961566

13

7956L39091732692

4

5195S14082839421

14

1577G16119619288

5

10858U9786961310

15

5017L68758018720

6

299Q984152867021

16

5369D19837114920

7

9668C39916545594

17

10768C6473948622

8

1801S38598328291

18

6076S37905104061

9

10268G3192626685

19

106J513800014973

10

7337G14440129030

20

7713R11338589469

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

 

α/α

Κωδικός

α/α

Κωδικός

1

166R597709862099

11

4344V83746625963

2

9315R08348712831

12

6776C31984714635

3

6358S64305059707

13

6552Q34813839084

4

9810J38494601087

14

10968L6951243013

5

9066V97303303783

15

3641D39833800277

6

1340F51023536198

16

689S311500252664

7

9071J30882627690

17

2565V97879025390

8

45S8776693836057

18

6152L46572694857

9

5520W23710113270

19

8823V44420103364

10

568J393680279702

20

1682D00674215786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

 

 

 

α/α

Κωδικός

1

1709G38155257939

2

6546J75373273483

3

7291R24273335800

4

6618S91938409364

5

67G1663392188758

6

9057D09689093718

7

2152W16608878172

8

979V238323982359

9

4116L16359714713

10

2602S85136225020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1.

5225L25357079382

 

11.

2152W16608878172

 

2.

3837U84584069456

 

12.

9276S00163863953

 

3.

127J629919366826

 

13.

614D189095763845

 

4.

133F957917202282

 

14.

5632G24054582603

 

5.

8363G97854002529

 

15.

10471L1086061568

 

6.

9657S71575082684

 

16.

9924L21123985759

 

7.

2119W92544488090

 

17.

5242J20723086064

 

=-8.

4518L44740630813

 

18.

9319U51208946354

 

9.

9963G77425423573

 

19.

2592V30986943125

 

10.

3706L76284749273

 

20.

5668D67371221323

 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

1.

4724U83594036392

 

11.

552F652320467160

 

2.

7342W73173095919

 

12.

8270S37635528574

 

3.

4508L87224799708

 

13.

5543W91508848986

 

4.

2109U95619200549

 

14.

1180R35646129173

 

5.

3530U18272180911

 

15.

8851U57705770192

 

6.

4240R10951508266

 

16.

2561W37829784824

 

7.

1832V64621706099

 

17.

7557V85640626616

 

8.

1420C68559212084

 

18.

7555S34782359665

 

9.

414C424859800408

 

19.

9484G22717466309

 

10.

8111J64134080948

 

20.

1414Q16091819937

 

 

3/θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)

 

 

Ι. Αγόρια Γενικής Κλήρωσης

1

1495C54517819529

2

10455F8263583634

3

4583U15365937099

 

ΙΙ. Κορίτσια Γενικής Κλήρωσης

1

5783J05213314557

2

8285C72018545927

3

322F194838193585

 

ΙΙΙ. Ειδική Κλήρωση

 

1

4599G07195568061

 

 

IV. Πίνακες επιλαχόντων

 

  1. Επιλαχόντες μαθητές

 

1

9782C08119620595

2

10569D8468765843

3

10576D7732097286

4

1776W14732928791

5

9913G16104464541

6

10030L9935997487

7

1278G17659598903

8

972V740606625513

9

8008L48838307861

10

5866G67133129645

11

2610D07565610889

12

668L663788989392

13

7813S17542772794

14

10835S2339323927

15

10398G9968757356

16

4260L96715099332

17

9738G65223655463

18

4629G92325590955

19

4971G38212185811

20

7934G65799955971

 

 

 

  1. Επιλαχούσες μαθήτριες

 

1

10025L5738617495

2

10019U2672456945

3

9734S23113169573

4

8253F34888782211

5

2302W85144011493

6

165V027984322203

7

6557U00798618792

8

2968J08123202321

9

8296U59218146919

10

4270C11566484979

11

4699U58728061607

 

 1/θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)

 

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ

1. 2D12045348677045

2. 1243U95280724079

3. 10904G1958521799

 

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1. 10417J6437955363

 

 

 

 


 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως 4 Ιουνίου. Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Πειραματικά Δημοτικά (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

 

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών κατά το χρονικό διάστη- μα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Νηπιαγωγείου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον/ην Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο/η τελευταίος/α να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο.

 

Αν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α ́ τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σhttps://www.iep.edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της.

 

Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019.

Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τριών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, ο/η Διευθυντήντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων.

Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στην οικεία σχολική μονάδα και ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Η επιτροπή επιδεικνύει στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώσει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα.

Τους κλήρους τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά.

Το έργο της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού.

 

Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσόμενων θέσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες μαθητές και μαθήτριες.

Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ες είναι:

α) δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες και άνω ή υιοθετημένοι/ ες αδελφοί/ές μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος,

β) αδελφοί/ές μαθητών/ τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο (εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και

γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο (εάν υφίστανται) κατά το σχολικό έτος στο οποίο διεξάγεται η κλήρωση.

Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες και άνω αδελφοί/ές ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ές εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση.

Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (β).

Οι τυχόν κενές θέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυφθεί και με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας (γ).

Στην περίπτωση αυτή προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δημοτικού και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου.

Την τυπική εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%) εγγυάται με την παρουσία του/της ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού).

Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώσεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι τις 23-12-2019, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες επιλαχόντων/ουσών, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μαθήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης μέχρι 20 μαθητές και 20 μαθήτριες, σε κάθε πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι, χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών, αντίστοιχα.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή των γονέων και κηδεμόνων, τα όργανα διοίκησης του σχολείου, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, επικυρώνουν το αποτέλεσμα και γνωστοποιούν με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τους κωδικούς αριθμούς αιτήσεων των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν επίσης τους δυο πίνακες με τους επιλαχόντες/ούσες της προηγούμενης παραγράφου, των οποίων η ισχύς παύει την 23η Δεκεμβρίου 2019.

Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α ́, για κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των κενών θέσεων με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου.

Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019 με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακες επιλαχόντων/ουσών καλύπτονται από νέα προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019.