«100 Χρόνια από τη  Μικρασιατική  Καταστροφή,  1922-2022»

    Ημερομηνία διεξαγωγής τους Διαγωνισμού:  Τετάρτη 11 Μαϊου 2022 στις 1.30-3.30 στην αίθουσα Στ2 του σχολείου μας .

   Την ημέρα του Διαγωνισμού θα έχετε μαζί σας τα βιβλία του διαγωνισμού, που αντιστοιχούν στην  τάξη σας, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε ό,τι θα θέλετε να βρείτε σχετικά με τις ερωτήσεις που θα σας δοθούν.

  Επίσης θα πρέπει να έχετε ένα μικρό λεξικό , μπλε ή μαύρο στυλό .

  Η υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Σοφία Σιμιτζόγλου