Διδακτικό Υλικό Ομίλου Ρομποτικής

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Ομίλου θα θέλαμε να παρουσιάσουμε το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήσαμε για την διεξαγωγή του.

Το υλικό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ρομποτικού συστήματος.

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

- είναι δομημένο βάσει των δομών προγραμματισμού

- ενσωματώνει τους αισθητήρες του ρομποτικού συστήματος στις προγραμματιστικές δομές

- όπου χρειάζεται πίστα αυτή μπορεί να κατασκευαστεί με απλά υλικά

- υποστηρίζεται από παρουσιάσεις και φύλλα δραστηριοτήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένο στον παρακάτω πίνακα:

1 Εισαγωγικό μάθημα - Είδη ρομποτ - Χρονολογικός άξονας 1_Types_of_robots_presentation.pdf  
2 Εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή - Δημιουργία Αφίσας    2_using_robots_fe.pdf
3 Γνωριμία με το πακέτο LEGOMINDSTORMS NXT 2.0 3_meeting_legonxt2_0_presentation.pdf Fylla_drastioriotiton.pdf
4 Απλές εντολές - σειριακός προγραμματισμός   Fylla_drastiriotiton.pdf
5 Επανάληψη - loop - κινητήρες 5_loops_presentation.pdf 5_loops_fe.pdf
6 Επιλογή - Αισθητήρας χρώματος 6_switch_colorsensor_presentation.pdf Fylla_drastiriotiton.pdf
7 Αισθητήρας υπερύθρων 7_ultrasound sensor_presentation.pdf Fylla_drastiriotiton.pdf
8 Αισθητήρας αφής - λογικοί τελεστές - διασύνδεση εντολών με νήματα 8_touchsensor_comparison_presentation.pdf Fylla_drastiriotiton.pdf