Γνωριμία με το Ηλιακό σύστημα. 

Ταξίδια μέσα από τη Μυθολογία.

 

Υπεύθ. Εκπαιδευτικός :Σοφία Σιμιτζόγλου

 

 

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των ιδεών των μαθητών για τη δομή του Ηλιακού Συστήματος (σχετικά με τον αριθμό των πλανητών, τα μεγέθη και τις αποστάσεις τους), καθώς και με το πρόγραμμα της NASA, το οποίο αφορά τη διαδρομή του δορυφόρου Cassini. Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ελληνική μυθολογία και να καταγράψουν μύθους που σχετίζονται με τα ουράνια φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές θα αναζητήσουν διάφορες πηγές γνώσης για το ηλιακό σύστημα, θα δημιουργήσουν μοντέλα που αποδίδουν τα σχετικά μεγέθη του ήλιου και των πλανητών και τις σχετικές αποστάσεις τους, θα ασκηθούν στη χρήση κλιμάκων, θα κατασκευάσουν μοντέλο του ηλιακού συστήματος  και, τέλος θα ασκηθούν στην παρατήρηση του ουρανού.