ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΔΣΠΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 47381/Δ6/21-3-2016 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 847/τ. Β./30-3-2016),  τα υπ? αριθμ. 627/ 19-12-2016 και 184622/Δ6/2-11-2016 έγγραφα της ΔΕΠΠΣ και την υπ' αρ. 7/22-12-2016 Πράξη του ΕΠ.Ε.Σ., θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), οι οποίες προέκυψαν μετά το Σεπτέμβρη του τρέχοντος σχολικού έτους 2016-17.

Οι κενές θέσεις για το 1ο 12 / θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) είναι:

       Β΄ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΙ)

       Δ΄ ΤΑΞΗ: ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

       Ε΄ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΙ)

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/μαθητριών για τα Π.Δ.Σ.Π.Α., θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 12/θέσιου Π.Δ.Σ.Π.Α. από την Τετάρτη, 11/1/2017 έως και την Τετάρτη, 18/01/2017 και ώρα 12:00 ? 13:00 (είσοδος από Μαρασλή και Σουηδίας).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20/01/2017 και ώρα 13:30 στην αίθουσα της  ΣΤ΄2 του 1ου 12/θεσίου Π.Δ.Σ.Π.Α.

 ΤΟ ΕΠΕΣ Π.Δ.Σ.Π.Α. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ