ΝΕΑ

Αθήνα, 7/9/2016

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Παρασκευής, 2/9/2016, για την πλήρωση των κενών θέσεων στα ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου, σας ενημερώνουμε ότι οι κενές θέσεις για τη Β΄ τάξη προσαυξάνονται κατά μία θέση για αγόρι και μία θέση ειδικής κλήρωσης.

 

Το ΕΠΕΣ του ΠΔΣΠΑ Μαρασλείου