ΝΕΑ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 847/τ. Β./30-5-2016) θα διενεργηθεί κλήρωση για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ):

  Για το 1ο 12 / θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) είναι:

       Β΄ ΤΑΞΗ: ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΔΥΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΓΌΡΙ)

       Γ΄ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΙ)

       Δ΄ ΤΑΞΗ: ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

 Για το 1/ θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) είναι :

       Β΄ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΙ)

Η υποβολή αιτήσεων, για την κλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/μαθητριών για τα Π.Δ.Σ.Π.Α., θα γίνεται στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου 12/θέσιου Π.Δ.Σ.Π.Α. (Μαρασλή 4) από την Δευτέρα, 05/09/2016 έως και την Τετάρτη, 07/09/2016 και από ώρα 10:00 ? 13:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 08/09/2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του 1/θέσιου Π.Δ.Σ.Π.Α. (Μαρασλή 4).

 ΤΟ ΕΠΕΣ Π.Δ.Σ.Π.Α. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ