ΝΕΑ

Σημαντική ανακοίνωση για τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση στα ΠΠΣ

Από την ομάδα εργασίας μηχανογραφικής υποστήριξης για τις αιτήσεις στα ΠΠΣ εστάλη προς ανάρτηση ο σύνδεσμος  https://www.iep.edu.gr/pps/ προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να κάνουν αίτηση στα ΠΠΣ.