ΝΕΑ

Οδηγίες Δ.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Δημοτικά (Σχολικό Έτος 2015-2016)

Δείτε τον Πίνακα Θέσεων για Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία 2015-2016.

Δείτε το έγγραφο  "Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015?2016".

Διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία αφορά τους μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2015-2016 θα φοιτήσουν στην Α' τάξη.