ΝΕΑ

Σημαντική ανακοίνωση

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016, πληροφορίες στο:http://depps.minedu.gov.gr/?p=1617

 Η Διευθύντρια του Σχολείου,

Γεωργία Πολυζώη