Σχετικά με τη φιλοξενία παιδιών

στις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα Αττικής,

σας πληροφορούμε ότι στις 28/6/2013 ξεκινά η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Ανδρέα Αττικής, για το καλοκαίρι του 2013, με τη φιλοξενία παιδιών και ατόμων μεγάλης ηλικίας.

Ειδικότερα για τα παιδιά   η έναρξη και η λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου καθορίστηκε ως εξής:

A΄ Αποστολή: από 28/6, ημέρα Παρασκευή, έως 12/7/13, ημέρα Παρασκευή.

Β΄ Αποστολή:  από 16/7, ημέρα Τρίτη, έως 30/7/13, ημέρα Τρίτη.

Γ΄ Αποστολή: από 2/8 ημέρα, Παρασκευή, έως 16/8/13, ημέρα Παρασκευή.

Δ΄ Αποστολή: από 19/8, ημέρα Δευτέρα, έως 31/8/13, ημέρα Σάββατο.

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών για τους Δημότες και τους Κατοίκους της Δημοτικής μας Κοινότητας θα γίνουν στα γραφεία μας που βρίσκονται στην Πλατεία Ηρώων 3, στις παρακάτω ημερομηνίες:

A΄ Αποστολή: από 13/5/13 έως 17/5/13

Β΄ Αποστολή: από 20/5/13 έως 24/5/13

Γ΄ Αποστολή: από 27/5/13 έως 31/5/13

Δ΄ Αποστολή: από 3/6/13 έως 7/6/13

Προϋποθέσεις εγγραφής στη Δημοτική Κοινότητα:

 • Τα παιδιά να είναι ηλικίας 6 -12 ετών (γεννημένα   2001 - 2007)
 • Να είναι παιδιά δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ή παιδιά πολυτέκνων
 • Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται μόνο από τους γονείς ή τους έχοντας την επιμέλεια και θα φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών κατά κατηγορία είναι:

Για τα παιδιά των δημοτών  

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από το Δήμο Αθηναίων (το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν αναζήτησης υπηρεσιακά   από τη Δημοτική Κοινότητα Ν.3448/2006)
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
 • Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και τέλος ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό ή από τα Δημοτικά Ιατρεία σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από την Κοινότητα.

Για τα   παιδιά των κατοίκων

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν αναζήτησης υπηρεσιακά από τη Δημοτική Κοινότητα Ν.3448/2006),
 • Μία απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., ή Ε.ΥΔ.Α.Π. από την οποία θα προκύπτει ο τόπος διαμονής
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
 • Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και τέλος ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό ή από τα Δημοτικά Ιατρεία σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από την Κοινότητα.

Για τους αλλοδαπούς κατοίκους   του Δήμου Αθηναίων

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως   του παιδιού, από το ειδικό   ληξιαρχείο,
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
 • Άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας εν ισχύει και διαβατήριο εν ισχύει
 • Απόδειξη Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π. από την οποία προκύπτει ο τόπος διαμονής.
 • Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και τέλος ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό ή από τα Δημοτικά Ιατρεία σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από την Κοινότητα.

Για τα παιδιά πολυτέκνων

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν αναζήτησης υπηρεσιακά από τη Δημοτική Κοινότητα Ν.3448/2006),
 • Μία απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., ή Ε.ΥΔ.Α.Π. από την οποία θα προκύπτει ο τόπος διαμονής
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
 • Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα και τέλος ότι μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Η βεβαίωση εκδίδεται από ιδιώτη γιατρό ή από τα Δημοτικά Ιατρεία σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από την Κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 210 5277902- 210 5277951.