ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

 

   ?ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ  ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ?

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΧΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 Με τη βοήθεια  κατάλληλων λογισμικών και με βοηθό τη φαντασία τους τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν σενάρια, σκηνικά, διαλόγους, ενδυμασίες ηρώων και προσώπων και κυρίως δημιουργία μικρών ιστοριών  έτσι ώστε να πετυχαίνεται καλύτερη εμπέδωση της ύλης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, για παράδειγμα από την ύλη της ιστορίας μπορούν οι μαθητές να να αναπαραστήσουν τους ήρωες του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος και μέσω της κατασκευής διαλόγων να γίνεται καλύτερη εμπέδωση των γεγονότων από όλες τις πλευρές, δηλαδή, τα αίτια, τις αφορμές, και τις συνέπειες του εκάστοτε ιστορικού γεγονότος. Επίσης, η συνεργασία των μελών κάθε ομάδας θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας, κριτική σκέψη κατά τη δημιουργία των προαναφερόμενων σεναρίων, ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών και καλύτερη εμπέδωση του κάθε γεγονότος από το κάθε γνωστικό αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, η ενασχόληση των  παιδιών με ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα τους ?τα κινούμενα σχέδια? αφήνοντας ταυτόχρονα  τη φαντασία τους ελεύθερη για δημιουργία,  θα χτιστούν εκείνες οι συνθήκες όπου τα παιδιά μέσα από τη πιο ευχάριστη για αυτά κατάσταση δηλ. το παιχνίδι θα βρεθούν στη θέση να  διαθέτουν συνηδητοποιημένη γνώση.

Μέγιστος Αριθμός Μαθητών: 15