«Φυσικά» δια χειρός (με ιδιοκατασκευές και μετρήσεις)

Ελευθερία Μακρυγιάννη

 

Πόσος χρόνος χρειάζεται να περάσει μέχρι να εξατμιστεί το οινόπνευμα; Πόσο αυξήθηκε η θερμοκρασία στον ηλιακό μου φούρνο; Μήπως δε μέτρησα σωστά τις μοίρες γι? αυτό δε λειτουργεί το περισκόπιό μου; Ελάτε να απαντήσουμε σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα κάνοντας πειράματα και χρησιμοποιώντας ιδιοκατασκευές. Θα εργαστούμε ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας (παρατήρηση, υπόθεση, πειραματισμός κ.λπ) αποσκοπώντας στη σταδιακή συγκρότηση ενός γνωσιακού υπόβαθρου στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και στην υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών ικανών να προωθήσουν την αυτοδύναμη σκέψη μας. Η επαφή με τον ποσοτικό πειραματισμό θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε τις Φυσικές Επιστήμες με τα Μαθηματικά και να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με τον τρόπο που αυτές διδάσκονται στη β΄βάθμια εκπαίδευση.

 

(Ε? & Στ? Δημοτικού ? μέγιστος αριθμός μαθητών 16)