Η απόκτηση διπλώματος επιπέδου Α1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απτή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Ο στόχος είναι οι μαθητές να κατανοούν και να παράγουν γραπτά και προφορικά, φράσεις που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας, π.χ. να ζητήσουν μια πληροφορία για ένα γεγονός, να χαιρετήσουν, να ευχαριστήσουν, να πουν τί τους αρέσει. Να παρέχουν πληροφορίες για τον εαυτό τους και για άλλα πρόσωπα, για αντικείμενα και καταστάσεις που τους αφορούν.

Τα παιδαγωγικά υλικά υποστήριξης δίνουν μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι. Έχουν συνταχθεί από εικονογράφους παιδικών βιβλίων. Τα φυλλάδια δοκιμασίας του υποψηφίου είναι έγχρωμα με όμορφα σχέδια και εικόνες. Οι οδηγίες είναι απόλυτα σαφείς και ξεκάθαρες. Κάθε άσκηση έχει εικονογραφημένο παράδειγμα, το οποίο επιτρέπει στον υποψήφιο να καταλάβει τί έχει να κάνει. Τα παιδιά έχουν πολύ χρόνο στην διάθεσή τους για κάθε άσκηση. Η εξέταση DELF A1 Γαλλικού Ινστιτούτου ή ΚΠΓ βασίζεται στο κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.