ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«Μαθαινω Αγγλικά μέσα από παραμύθια και τραγούδια»

Τσολακίδου Δήμητρα

 

Ο όμιλος αποσκοπεί στην προσέγγιση των Αγγλικών μέσα από γνωστά παραμύθια και δημοφιλή τραγούδια. Θα γίνεται ανάλυση σε επίπεδο λεξιλογίου, περιεχομένου και νοηματικής απόδοσης και θα επιχειρείται η πολύπλευρη προσέγγιση τους (μέσα από ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, ζωγραφική, χειροτεχνία, παιχνίδια ρόλων κλπ) ώστε να υπάρχει το στοιχείο της ποικιλίας και της διασκέδασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο τέλος του ομίλου τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό τους παραμύθι ή τραγούδι στα αγγλικά!

Ο ομιλος απευθύνεται σε παιδιά από την Α? εως τη ΣΤ? δημοτικού μέ μέγιστο αριθμό μαθητών του 22.