Χορός - Κίνηση - Μουσική - Έκφραση

Ο χορός και η μουσική αποτελούν βασικότατες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. Κύριος στόχος του Ομίλου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές αυτές τις ιδιότητές τους  και να αναπτύξουν  τα αισθητικά τους κριτήρια. Παράλληλα, τα παιδιά θα καλλιεργήσουν δεξιότητες, θα ανακαλύψουν ιδιαίτερες κλίσεις και θα έρθουν σε επαφή με ποικίλες μορφές τέχνης.

Οι στόχοι του Ομίλου θα πραγματοποιηθούν μέσα από τις εξής δράσεις:

-          Γνωριμία με το σώμα

-          Γνωριμία με τη βασική ορολογία του χορού και της μουσικής

-          Χοροδιδασκαλία με ζωντανή μουσική

-          Γνωριμία με τα κυριότερα ρεύματα του χορού και της μουσικής

-          Γνωριμία με τα σημαντικότερα κλασικά και σύγχρονα έργα

-          Εργαστήριο χορογραφίας

Εργαστήριο μουσικής σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού (τα παιδιά που διαθέτουν μουσικό όργανο, π.χ. φλογέρα, κιθάρα, κ.ά. μπορούν να τα αξιοποιήσουν στον όμιλο).

Μέγιστος Αριθμός Μαθητών: 22