Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές Δ', Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των ιδεών των μαθητών για τη δομή του Ηλιακού Συστήματος (σχετικά με τον αριθμό των πλανητών, τα μεγέθη και τις αποστάσεις τους), καθώς και με  προγράμματα της NASA και της ESA που αφορούν  τις  νέες ανακαλύψεις αλλά και τα τελευταία σχέδια για τα διαπλανητικά ταξίδια.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές θα αναζητήσουν διάφορες πηγές γνώσης για το ηλιακό σύστημα, θα δημιουργήσουν μοντέλα που αποδίδουν τα σχετικά μεγέθη του ήλιου και των πλανητών και τις σχετικές αποστάσεις τους, θα ασκηθούν στη χρήση κλιμάκων και, τέλος θα ασκηθούν στην παρατήρηση του ουρανού.

Μικροί αστρονόμοι νέοι και παλιοί ας ξεκινήσουμε τα νέα μας πλανητικά ταξίδια.

 

 

Η ανακάλυψη του νέου πλανήτη που μοιάζει με τη Γη

                                                                                                           (πηγή: NASA)

Μέγιστος Αριθμός μαθητών: 20