Συμβουλές και Δεξιότητες για μια ζωή!

 Tips and tricks for a lifetime (Life Skills)


 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί : Μαρία Θανασουλοπούλου (ΠΕ06) και Κωνσταντίνα Ζηκούλη (ΠΕ19)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25 

Ως «Δεξιότητες Ζωής» ορίζονται οι ικανότητες οι οποίες αφενός συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή και αφετέρου προσφέρουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προσαρμόζονται με επιτυχία στις διάφορες καταστάσεις και να αντιμετωπίζουν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούμε να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε εκείνες τις στάσεις και συμπεριφορές που θα μας κάνουν περισσότερο αποδοτικούς και πετυχημένους. Επομένως οι στόχοι του εν λόγω ομίλου είναι μέσα από δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά) καλλιτεχνικές, βιωματικές ή συνεργατικές δράσεις, επισκέψεις σε μουσεία ή μέσω της γνωριμίας των παιδιών με διάφορους επαγγελματίες όπως αγγειοπλάστη, ζαχαροπλάστη κ.ά. να δοθούν κίνητρα για να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να αντιληφθούν τον κόσμο που τα περιβάλει και να εφοδιαστούν με τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να διαχειρίζονται τις προκλήσεις της καθημερινότητας αποτελεσματικά και παραγωγικά. 

Ειδικότερα, οι μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου θα μελετήσουν και θα εξασκηθούν σε εγκάρσιες δεξιότητες που αφορούν όλη τους την ζωή τους, όπως ορίζονται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), όπως περιγράφονται στο https://ec.europa.eu/esco/portal/home), θα καλλιεργήσουν μέσα από την πράξη της κινητικές δεξιότητες και την αισθητική τους μέσα από την επαφή τους με χειροτεχνίες και θα καλλιεργήσουν την κοινωνική τους ευαισθησία και την ομαδικότητα μέσα από δράσεις εθελοντισμού.

(Πηγή εικόνας: www.clipartkid.com)