Μαθητικός Όμιλος: «Χορός ? Κίνηση ? Μουσική ? Έκφραση»

Εκπαιδευτικοί: Ελένη Σαραντοπούλου. ΠΕ70

                         Χρυσάνθη Ζεπάτου, ΠΕ16

Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄ & Στ΄.

Ημέρα/ώρα: Τετάρτη, 13.20΄ - 15.00΄,  στο Γυμναστήριο / αίθουσα Στ1.

                       

Ο χορός και η μουσική αποτελούν βασικότατες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. Κύριος στόχος του Ομίλου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές αυτές τις ιδιότητές τους  και να αναπτύξουν  τα αισθητικά τους κριτήρια. Παράλληλα, τα παιδιά θα καλλιεργήσουν δεξιότητες, θα ανακαλύψουν ιδιαίτερες κλίσεις και θα έρθουν σε επαφή με ποικίλες μορφές τέχνης.

Οι στόχοι του Ομίλου θα πραγματοποιηθούν μέσα από τις εξής δράσεις:

-          Γνωριμία με το σώμα

-          Γνωριμία με τη βασική ορολογία του χορού και της μουσικής

-          Χοροδιδασκαλία με ζωντανή μουσική

-          Γνωριμία με τα κυριότερα ρεύματα του χορού και της μουσικής

-          Γνωριμία με τα σημαντικότερα κλασικά και σύγχρονα έργα

-          Εργαστήριο χορογραφίας

-          Εργαστήριο μουσικής εκτέλεσης και αυτοσχεδιασμού

(τα παιδιά που  διαθέτουν μουσικό όργανο, π.χ. φλογέρα, κιθάρα, κ.ά. μπορούν να τα αξιοποιήσουν στον όμιλο).

Μέγιστος Αριθμός Μαθητών: 22 (Θα δοθεί προτεραιότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολούθησαν τον Όμιλο κατά τη περσινή σχολική χρονιά)