ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 «Μύθι-μύθι...το αγγλικό κουκί συναντά το ελληνικό ρεβύθι»

 


 

Τσολακίδου Δήμητρα (ΠΕ06) - Μώρου Ζωή(ΠΕ70)

 Ο όμιλος αποσκοπεί στη βιωματική προσέγγιση των Αγγλικών μέσα από γνωστούς ελληνικούς μύθους και παραμύθια. Θα υπάρξει εμπλουτισμός του αγγλικού και ελληνικού λεξιλογίου, εξάσκηση του προφορικού αφηγηματικού λόγου και ανάλυση σε επίπεδο περιεχομένου και νοηματικής απόδοσης. Η προσέγγιση θα είναι πολύπλευρη  (μέσα από ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, ζωγραφική, χειροτεχνία, παιχνίδια ρόλων κλπ) ώστε να υπάρχει το στοιχείο της ποικιλίας και της διασκέδασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο τέλος του ομίλου τα παιδιά θα παρουσιάσουν τη δραματοποίηση  κάποιου παραμυθιού στα αγγλικά και ελληνικά.

Ο όμιλος απευθύνεται σε παιδιά της Β?,Γ΄ και Δ? Δημοτικού.