«Φυσικά» δια χειρός (με ιδιοκατασκευές και μετρήσεις)


 

Ελευθερία Μακρυγιάννη

 

Οι αριθμοί είναι για χρήση! Τους χρειαζόμαστε για να σχεδιάσουμε, για να κατασκευάσουμε, για να εξερευνήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Με άλλα λόγια τους αριθμούς τους χρειαζόμαστε και στις μετρήσεις!

Ελάτε να κατασκευάσουμε (περισκόπια, ηλιακούς φούρνους?) μετρώντας, να μετρήσουμε χρησιμοποιώντας τις ιδιοκατασκευές μας (μανόμετρα, ηλεκτρογεννήτριες?), να πειραματιστούμε ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής μεθοδολογίας (παρατήρηση, υπόθεση, πειραματισμός κ.λπ) και να απαντήσουμε σε πολλά «γιατί» που αφορούν στον φυσικό κόσμο. Τελικός σκοπός μας η σταδιακή συγκρότηση ενός γνωσιακού υπόβαθρου στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών ικανών να προωθήσουν την αυτοδύναμη σκέψη μας. Η επαφή με τον ποσοτικό πειραματισμό θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε τις Φυσικές Επιστήμες με τα Μαθηματικά και να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με τον τρόπο που αυτές διδάσκονται στη β΄βάθμια εκπαίδευση.

 

(Ε? & Στ? Δημοτικού ? μέγιστος αριθμός μαθητών 16)