• Ο Μαθητικός Όμιλος «Μουσικό Εργαστήρι Φλογέρας» κατά το σχολικό έτος 2013-2014 λειτούργησε ως μια μουσική ομάδα αλληλεπίδρασης, αποδοχής, συνεργασίας και φιλίας. Οι μαθητές  κατέκτησαν αβίαστα  βασικές γνώσεις και  τεχνικές εκτέλεσης του οργάνου, καλλιέργησαν τις  μουσικές τους δεξιότητες,  εισήχθησαν στη μουσική γραφή και ανάγνωση και ήρθαν σε επαφή με ποικίλα μουσικά ιδιώματα. Η δράση του Ομίλου ολοκληρώθηκε με την τελική συναυλία των μαθητών στο Αμφιθέατρο  9.84, στο Γκάζι στις 6 Ιουνίου 2014.